Shpallja e Strategjisë Kombëtare për Mbrojtjen Sociale

e shtunë, 14.05.2016 – e shtunë, 14.05.2016

Veranstaltung für Medienschaffende

Agenda of launching of National Strategy for Social Inclusion, Tirana, Albania
FDFA

Projekti i financuar nga Zvicra për reformimin e mbrojtjes sociale në Shqipëri - zbatuar nga UNICEF - së bashku me Ministrin e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë do të paraqesë Strategjinë e re Kombëtare për Mbrojtjen Sociale 2015-2020.

Location: Pedonalja, Tiranë