Galerija fotografija

© FDFA

16.06.2016:

Održan prvi okrugli stol sa predstavnicima švicarskih NVO-a u BiH

pogledajte fotografije

FDFA

12.11.2015:

Koncert jazz trija Vein iz Švicarske na Muzičkoj akademiji u Sarajevu

pogledajte fotografije

© FDFA

18.08.2015:

Švicarska podržava Dan ljudskih prava na Sarajevo film festivalu

pogledajte fotografije