Švajcarska delegacija u poseti jugozapadnoj Srbiji

Press releases, 05.12.2019

Visoka delegacija Švajcarske Konfederacije posetila je 3. i 4. decembra 2019. godine region Jugozapadne Srbije i sastala se sa gradonačelnicima Novog Pazara i Tutina, predsednicom Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, kao i sa izabranim predstavnikom Narodne skupštine Muamerom Zukorlićem. Održan je i sastanak sa predstavnicima Misije OEBS-a u Srbiji.

Visoka delegacija Švajcarske u poseti Novom Pazaru
Visoka delegacija Švajcarske u poseti Novom Pazaru ©Ambasada Švajcarske

Delegaciju Švajcarske Konfederacije, predvođenu ambasadorom Švajcarske u Srbiji, NJ.E. Filipom Geom, činili su i drugi predstavnici Ambasade Švajcarske u Srbiji i Švajcarske kancelarije za saradnju, kao i predstavnik Švajcarske agencije za razvoj i saradnju pri Ministarstvu spoljnih poslova Švajcarske.

Kao deo podrške koju pruža Republici Srbiji, Švajcarska je proteklih nekoliko godina finansirala mnoge inicijative i projekte u jugozapadnoj Srbiji. Trenutna podrška regionu iznosi više od 1,5 miliona evra.

Projekti koje Vlada Švajcarske podržava u ovom regionu odnose se na dve posebne oblasti: ljudska bezbednost i međunarodna saradnja. Obe oblasti delovanja su komplementarne sa opštim ciljem Švajcarske a to je da doprinese bezbednosti i stabilnosti Srbije.

U oblasti ljudske bezbednosti, Švajcarska podržava inicijative koje se odnose na razvoj medija, uključivanje mladih, pravnu obuku i dijalog o demokratizaciji i borbi protiv ekstremizma. U oblasti međunarodne saradnje, Vlada Švajcarske u regionu Jugozapadne Srbije podržava  projekte koji pokrivaju oblast ekonomskog razvoja, upravljanja, migracija i smanjenja visoke stope nezaposlenosti

Partneri koji zajedno sa Švajcarskom rade u regionu Jugozapadne Srbije su Misija OEBS-a u Srbiji, UNDP, UNOPS i organizacije civilnog društva.

16. decembra 2019. godine u rezidenciji Ambasadora Švajcarske u Beogradu biće održan sastanak "Prijatelji jugoistočne Srbije" koji okuplja predstavnike ostalih ambasada u Srbiji koji dele isti cilj pružanja podrške ovom regionu. Poseta jugoistočnoj Srbiji je ujedno bila i prilika za pripremu za predstojeći sastanak

Švajcarska pokazuje veliko interesovanje za region i blisko prati politička dešavanja koja se dešavaju u jugozapadnoj Srbiji. Pozdravljamo ulogu Saveta za nacionalne manjine širom Srbije, uključujući i Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine

Saveti nacionalnih manjina imaju ključnu ulogu u osiguravanju da se glas manjina u Srbiji čuje i da se obezbedi poštovanje njihovih ljudskih i političkih prava.

Više o poseti možete videti ispod:

Švajcarski ambasador posetio opštinu Tutin

Švajcarski ambasador posetio opštinu Novi Pazar

Švajcarski ambasador posetio je Bošnjacko nacionalno veće