Potpisivanje memoranduma o razumevanju sa novih 15 lokalnih samouprava za pridruživanje MED programu

Local news, 24.03.2022

Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Vlada Švajcarske, Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i 15 opština u Srbiji potpisali su 24. marta zajednički Memorandum o razumevanju kojim je predviđeno da će se u lokalnim samoupravama unaprediti uključivanje građana u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Vlada Švajcarske podržava predviđene aktivnosti u ukupnom iznosu od 733.000 evra.

Potpisnici Memoranduma o razumevanju
Potpisnici Memoranduma o razumevanju ©MED projekat

Lokalne samouprave koje su potpisale memorandum su Arilje, Bojnik, Veliko Gradište, Vlasotince, Golubac, Leskovac, Ljubovija, Novi Pazar, Užice, Ćuprija, Topola, Raška, Mali Zvornik, Žabalj i Zaječar.

„Moja zemlja ima tradiciju dugu više od 170 godina u pružanju mogućnosti građanima da direktno učestvuju u donošenju političkih odluka uključujući i inicijative građana i referendum. Uvereni smo da je  to jedan od najefikasnijih instrumenata i razloga uspešnog razvoja Švajcarske. Ovo je dobra praksa koju sa zadovoljstvom delimo. Zato podržavamo građane i lokalne samouprave u Srbiji“, rekao je Urs Šmid, ambasador Švajcarske u Srbiji.

„Projekat doprinosi ostvarenju planiranih rezultata koji su postavljeni strategijom reforme javne uprave, i posebno, programa za reformu sistema lokalne samouprave. Izabrani gradovi i opštine dobijaju upravo ulogu nosilaca tih kvalitativnih unapređenja, koja će se ogledati u većoj otvorenosti administrativnog poslovanja i izgradnji poverenja između građana i lokalnih samouprava“, izjavio je Nikola Tarbuk, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

„Druga faza ovog programa, koja je završena prošle godine, podržala je 44 lokalne samouprave da ostvare 4,7 miliona evra dodatnih prihoda kroz porez na imovinu. U 36 lokalnih samouprava sprovedeni su i akcioni planovi u oblasti dobrog upravljanja koji su unapredili učešće građana u lokalnom donošenju odluka“, objasnio je Aleksander Grunauer, vođa programa „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“.

Vlada Švajcarske podržava program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“ sa preko 5.1 miliona švajcarskih franaka u periodu 2021-2025 a implementira ga organizacija Helvetas.