Objavljen treći poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti

Local news, 13.06.2023

Regional Challenge Fund otvara treći poziv za zainteresovane konzorcijume škola za stručno obrazovanje i kompanija, za zajedničku realizaciju programa za obuku.

Objavljen treći poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti
Objavljen treći poziv za podnošenje izjava o zainteresovanosti ©RCF

Kandidati će imati priliku da konkurišu za:

  • Mogućnost realizacije značajnih ulaganja u opremu za obuke i same ustanove za stručno obrazovanje, kao i za podsticanje uvođenja novih tehnologija;
  • Podršku za unapređenje programa dualnog obrazovanja kako bi efikasnije rešavali pitanje nedostatka ljudskih resursa i strateški pristupili unapređenju kapaciteta i zapošljivosti učenika ili studenata i time omogućili njihovu bržu integraciju na tržištu rada;
  • Priliku da povećaju produktivnost i konkurentnost svojih preduzeća kao rezultat saradnje sa obrazovnim ustanovama.

Treći poziv za podnošenje Izjava o zainteresovanosti otvoren je od 22. maja do 7. jula 2023. RCF  prihvata prijave iz svih šest ekonomija Zapadnog Balkana kao i iz svih ekonomskih sektora.

Izjave o zainteresovanosti mogu podneti konzorcijumi obrazovnih ustanova i bar dve kompanije po predloženom obrazovnom profilu/programu, koje zajednički pripremaju i sprovode programe dualnog ili kooperativnog obrazovanja. Konzorcijumi koji su predvođeni obrazovnim ustanovama koje pružaju stručno obrazovanje i obuku i sprovode programe koji vode ka sticanju nacionalno priznatih kvalifikacija, takođe mogu da konkurišu.

Proces apliciranja za sredstva Regionall Challenge Fund-a se odvija u dve faze. Najpre konzorcijumi podnose Izjave o zainteresovanosti, a oni predselektovani nakon prve faze pripremaju i celokupne predloge projekata i detaljne planove investicija.

Dodatne informacije o ovom pozivu za podnošenje Izjava o zainteresovanosti, uključujući i Vodič sa smernicama za zainteresovane aplikante, dostupni su na sajtu www.rcf-wb6.org .