Nisja e projektit të ri mbi menaxhimin e mbetjeve të ngurta

e premte, 14.09.2018 – e premte, 14.09.2018

Një projekt i ri i financuar nga Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështjet Ekonomike (SECO) hapet me një takim dhe prezantim në praninë e pesë bashkive partnere: Berat, Ura Vajgurore, Kuçovë, Poliçan dhe Skrapar. Projekti do të kontribuojë për menaxhim më të mirë të mbetjeve në këtë rajon.

Location: Bashkia Berat