Seminar Rajonal mbi Përfshirjen Sociale të Romëve


Cette page n’est pas disponible en français. Veuillez choisir une langue ci-dessous:

e hënë, 30.05.2016 – e enjte, 02.06.2016

Konferenz Versammlung

Për katër ditë përfaqësues nga Ambasadat e Zvicrës dhe bashkëpunimit zviceran në Ballkan do të diskutojnë si të përmirësojnë punën dhe angazhimin në fushën e përfshirjes sociale.

Location: Rogner Europapark Hotel, Tiranë, Shqipëri