Instituţii guvernamentale și publice

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova

Ministra Ala Nemerenco tel: +373 22 72 99 07, www.ms.gov.md

Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova

Ministrul Marcel Spătari, tel: +373 22 73 75 72, www.mmpsf.gov.md

Ministerul Mediului al Republicii Moldova


Ministru Iuliana Cantaragiu, tel: +373 22 20 45 07, http://mediu.gov.md

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova

Ministru Andrei Spînu, tel: + 373 22 204 581,  www.midr.gov.md

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Biroul Relații cu Diaspora

tel: +373 22 250 251, www.cancelaria.gov.md

Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică ”Nicolae Testemițanu” din Moldova

Emil Ciobanu, tel: +373 22 200 340, rector@usmf.md , www.usmf.md