Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice

Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace
Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace © FDFA

Velvyslanectví jako oficiální zastoupení Švýcarska pokrývá svými aktivitami všechny tématické oblasti diplomatických vztahů mezi oběma vládami. Zastupuje zájmy Švýcarska v záležitostech politiky, hospodářství, financí, právního řádu, vědy, vzdělávání a kultury.

Úkoly velvyslanectví

COVID-19

Vstup na území České republiky je pro cizince možný jen z nezbytných důvodů.  Vzhledem k situaci s šířením onemocnění COVID-19 platí od 01.03.2021 přísná omezení pohybu.  Až na výjimky platí zákaz pohybu mezi okresy.  Na frekventovaných místech je povinné nosit respirátory.  Před příjezdem do České republiky ze Švýcarska platí ohlašovací povinnost, při příjezdu je třeba předložit negativní výsledek antigenního nebo PCR-testu. Během 5 dní po příjezdu je třeba podstoupit PCR-Test. Do předložení negativního výsledku je třeba dodržovat karanténu. 

Další informace a výjimky najdete na následujících stránkách: 

Odjezd z České republiky: Od 14.02.2021 platí zákaz cest a přepravy cestujících z České republiky do Německa. Další informace:

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice

Rakouské velvyslanectví v Praze

Příjezd do Švýcarska: osoby, které se v posledních 10 dnech zdržovaly v České republice, musejí splnit následující podmínky:

Negativní PCR-Test (ne starší než 72 hodin) a povinnost karantény. Tuto desetidenní karanténu lze ukončit nejdříve sedmý den s negativním výsledkem antigenního nebo PCR-testu.

Registrace kontaktní údajů je nutná při příjezdu všemi dopravními prostředky: swissplf.admin.ch

Dále je nutné do dvou dnů po příjezdu kontaktovat místně příslušný kantonální úřad. 

Povinnosti předložení negativního testu při příjezdu jsou zproštěni: děti do věku 12 let, osoby, které test nemohou podstoupit ze zdravotních důvodů (nutno doložit), a cestující v letecké přepravě, kteří přes letiště ve Švýcarsku pokračují letecky dále (transit) a neopustí tranzitní prostor.  

Povinnosti předložení negativního testu při příjezdu a karantény jsou  dále zproštěny osoby, které se v posledních 90 dnech nakazily s COVID-19 a jsou vyléčeni. Toto musí být doloženo lékařským potvrzením. 

Povinnosti předložení negativního testu, registrace kontaktních údajů  a karantény nepodléhají osoby, které územím Švýcarska projíždějí osobním vozem s cílem a možností dále cestovat do jiné země. 

Podrobné informace najdete na: Příjezd do Švýcarska.

Nařízení o opatřeních v boji proti Covid-19 v mezinárodní osobní přepravě 

Ve Švýcarsku na federální úrovni informuje Federální úřad veřejného zdraví BAG obyvatelstvo o opatřeních proti  koronaviru COVID-19. 

Co radí FDFA? Pod tímto odkazem najdete odpovědi na nejčastější otázky švýcarských občanů, kteří jsou na cestách či se zdržují v zahraničí. 

V naléhavých případech se prosím obraťte na linku pomoci EDA (nepřetržitě 24 hodin) tel. +41 800 24-7-365, +41 58 465 33 33,  helpline@eda.admin.ch

Slovo velvyslance na úvod

Zdravice velvyslance, velvyslankyně

Program

Akce jsou vyhledatelné podle data, klíčového slova a tématu

Kancelář Programu švýcarsko-české spolupráce

koordinuje finanční prostředky a projekty švýcarského Příspěvku k rozšíření EU v místě

Volná pracovní místa

Nabídka pracovních míst a požadavky pro stážisty