Velvyslanectví Švýcarské konfederace v České republice

Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace
Ministerstvo zahraničních věcí Švýcarské konfederace © FDFA

Velvyslanectví jako oficiální zastoupení Švýcarska pokrývá svými aktivitami všechny tématické oblasti diplomatických vztahů mezi oběma vládami. Zastupuje zájmy Švýcarska v záležitostech politiky, hospodářství, financí, právního řádu, vědy, vzdělávání a kultury.

Úkoly velvyslanectví

COVID 19

5. října 2020 byl v České republice vyhlášen výjimečný
stav
a byla vydána příslušná opatření. Od 22. října 2020 je v platnosti
zpřísněné omezení pohybu a kontaktů.

Při vstupu do ČR ze Švýcarska platí od 9. listopadu 2020
ohlašovací povinnost a povinnost předložení negativního testu RT-PCR. Test je možné si nechat udělat i po vstupu na území ČR.

Další informace a výjimky najdete na následujících
stránkách: 

Vstup na území Švýcarska: Od 14.09., 00h00,  musejí cestující, kteří do Švýcarska přijíždějí z České republiky, nastoupit 10denní karanténu (ne v případě tranzitu). Podrobné informace najdete na: 

Ve Švýcarsku na federální úrovni informuje Federální úřad veřejného zdraví BAG obyvatelstvo o opatřeních proti  koronaviru COVID-19. 

Co radí FDFA? Pod tímto odkazem najdete odpovědi na nejčastější otázky švýcarských občanů, kteří jsou na cestách či se zdržují v zahraničí. 

V naléhavých případech se prosím obraťte na linku pomoci EDA (nepřetržitě 24 hodin) tel. +41 800 24-7-365, +41 58 465 33 33,  helpline@eda.admin.ch

Slovo velvyslance na úvod

Zdravice velvyslance, velvyslankyně

Program

Akce jsou vyhledatelné podle data, klíčového slova a tématu

Kancelář Programu švýcarsko-české spolupráce

koordinuje finanční prostředky a projekty švýcarského Příspěvku k rozšíření EU v místě