Zadania Ambasady

Jako oficjalne przedstawicielstwo Szwajcarii, Ambasada zajmuje się wszelkimi sprawami dotyczącymi stosunków dyplomatycznych między oboma krajami. Reprezentuje ona interesy Szwajcarii w sprawach politycznych, gospodarczych i finansowych, w zakresie porozumień prawnych, środowiska, nauki i kultury, a także wspiera współpracę w tych obszarach.

Ambasada monitoruje sytuację polityczną w Polsce, przekazuje informacje o wydarzeniach mających znaczenie dla Szwajcarii oraz organizuje spotkania dwustronne służące wzmocnieniu wzajemnych stosunków. Ponadto Ambasada przygląda się polskiej polityce w dziedzinie gospodarki, finansów i środowiska/klimatu, przygotowuje sprawozdania na te tematy i wspiera wspólne działania w zakresie nauki, technologii i edukacji w celu rozwoju współpracy na polu badań naukowych i innowacji. Do jej zadań należy również promowanie szwajcarskiej kultury i sztuki w Polsce oraz zacieśnianie relacji między instytucjami kulturalnymi i artystami z obydwu krajów. Ambasada utrzymuje też kontakty z przedstawicielami krajowych i międzynarodowych mediów oraz wspiera dziennikarzy pracujących na zlecenie mediów szwajcarskich.

Ambasada promuje także działalność szwajcarskich firm w Polsce. Poprzez Swiss Business Hub Central Europe (reprezentujący szwajcarską agencję promocji handlu międzynarodowego i inwestycji „Switzerland Global Enterprise” (S-GE)) Ambasada realizuje szwajcarskie strategie eksportowe w Polsce, Republice Czeskiej, na Słowacji i Węgrzech oraz udziela informacji i świadczy usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw ze Szwajcarii i Liechtensteinu. Ambasada zajmuje się również promocją Szwajcarii jako atrakcyjnej lokalizacji dla przedsiębiorców i inwestorów.

Ostatni, ale nie mniej ważny zakres działań obejmuje świadczenie usług konsularnych przez kancelarię Ambasady na rzecz obywateli Szwajcarii i Liechtensteinu mieszkających w Polsce. Osobom mieszkającym lub przebywającym w Polsce, które nie mają obywatelstwa szwajcarskiego, udzielane są informacje na temat zasad wjazdu do Szwajcarii i warunków uzyskania pozwolenia na pobyt, przetwarzane są także ich wnioski wizowe. Ambasada odpowiada na pytania dotyczące restrykcji związanych z podróżami do Szwajcarii.

Mieszczące się w budynku Ambasady Przedstawicielstwo Organizacji Turystycznej Szwajcarii w Polsce zajmuje się promocją Szwajcarii jako celu podróży w ramach turystyki rekreacyjnej oraz biznesowo-konferencyjnej.