Zameldowanie/Immatrykulacja

Kto ma obowiązek meldunku?

Obywatele Szwajcarii, których ostatnim miejscem zamieszkania była Szwajcaria i którzy zamierzają przebywać za granicą dłużej niż 12 miesięcy, mają obowiązek dokonania zameldowania. W tym celu niezbędne jest wymeldowanie się w ostatniej gminie zamieszkania w Szwajcarii. Jeśli sprowadzili się Państwo z innego kraju (z wyjątkiem Szwajcarii), konieczne jest jedynie zgłoszenie zmiany adresu (formularz poniżej).

Procedura meldunku

Proszę wypełnić formularz i wysłać go do naszej Ambasady, z zaznaczeniem daty i podpisem (Ambasada Szwajcarii, Aleje Ujazdowskie 27, 00-540 Warszawa), wraz z następującymi dokumentami w oryginale:

  • ważny paszport i/lub ważny dowód osobisty, jak również odpowiedni dokument członków rodziny (dowody zostaną niezwłocznie odesłane lub zwrócone przy okienku).
  • potwierdzenie miejsca pochodzenia „Heimatschein” (zostaje zdeponowany w przedstawicielstwie)
  • jeśli istnieją: książeczka rodzinna „Familienschein”, dowód potwierdzający stan cywilny Personenstandsausweis” (będą niezwłocznie zwrócone).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.