Rozwód/rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego

Rozwód lub rozwiązanie zarejestrowanego związku partnerskiego należy zgłosić do szwajcarskiego przedstawicielstwa za granicą w celu zaktualizowania danych w szwajcarskich rejestrach.

Jeśli orzeczenie zostało wydane za granicą, urzędy zagraniczne nie poinformują o tym przedstawicielstwa szwajcarskiego. Dlatego należy złożyć w przedstawicielstwie wymagane dokumenty. Urząd stanu cywilnego w Szwajcarii jest odpowiedzialny za wprowadzenie informacji o decyzji do szwajcarskiego rejestru.

Jeśli decyzja została wydana w Szwajcarii, również należy o tym poinformować szwajcarskie przedstawicielstwo w kraju zamieszkania.