Стратегія

Програма швейцарського співробітництва з Україною на 2020–2023

Основна мета Програми швейцарського співробітництва – підтримувати Україну на її шляху до миру та побудови інклюзивного суспільства, в якому жінки і чоловіки рівною мірою сприяють сталому зростанню й доброчесному врядуванню та рівноправно користуються їх результатами. 

Програму швейцарського співробітництва з Україною на 2020–2023 роки було розроблено в тісній співпраці з українським урядом і партнерами. Її стратегічний внесок сприятиме поступу країни до тривалого відновлення та виконання Порядку денного в області сталого розвитку до 2030 року і досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР). 

Програма швейцарського співробітництва діє за чотирманапрямами: 

1) Мир, захист і демократичні інститути;

2) Сталий розвиток міст;

3) Малі та середні підприємства і конкурентоспроможність;

4) Охорона здоров’я.

На діяльність за всіма чотирма напрямами також впливає гуманітарна ситуація на сході України: географія заходів у межах цієї програми співробітництва дедалі більше розширюється на схід країни.

Swiss Cooperation Programme Ukraine 2020-23
Програма швейцарського співробітництва з Україною на 2020-2023 роки © FDFA
Стислий огляд Програми швейцарського співробітництва з Україною на 2020-2023 роки
Загальна мета: Підтримка України на шляху до миру і формування інклюзивного суспільства, в якому жінки та чоловіки рівною мірою сприяють стабільному зростанню і доброчесності та рівноправно користуються їх результатами.

Мир, захист і демократичні інститути

Сталий розвиток міст

Малі та середні підприємства і конкурентоспро-можність

Охорона здоров’я

Мета напряму:

Сприяти мирному врегулюванню конфлікту на сході України, забезпечувати дотримання норм міжнародного гуманітарного права, підтримувати повагу до прав людини та зміцнення демократичного врядування, водночас працюючи над подоланням наслідків конфлікту.

Мета напряму:

Сприяти швидшому низьковуглецевому розвитку економіки та підвищенню якості життя населення в містах України.

Мета напряму:

Сприяти підвищенню конкурентоспромож-ності й інклюзивному зростанню.

Мета напряму:

Покращення стану здоров’я населення України, особливо людей, які потерпають від конфлікту.

Результат 1: Усі відповідні зацікавлені сторони активно залучаються до мирного процесу та беруть ефективну участь у врегулюванні конфлікту на сході України. 

Результат 2: Державна влада ефективно працює над подоланням наслідків конфлікту на сході України, а всі громадяни (жінки та чоловіки) в постраждалих від конфлікту районах мають доступ до основних державних послуг. 

Результат 3: Прозорі владні інститути сприяють ефективній громадській участі чоловіків і жінок, покращується управління державними фінансами, послуги надаються ефективно і є загальнодоступними.

Результат 1: Підвищення доступності низьковуглецевих та економічно ефективних послуг з опалення завдяки покращенню управління енергоспоживанням у містах та модернізації інфраструктури. 

Результат 2: Міська влада застосовує інтегроване планування розвитку міст та інвестицій, покращує якість громадського транспорту та створює зручні громадські простори.

Результат 1: Приватний сектор, МСП у постраждалих від конфлікту районах тощо, отримує переваги в результаті нових можливостей для стабільної торгівлі та більш конкурентного бізнес-середовища. 

Результат 2: Вдосконалення нормативної бази створює сприятливіші умови для фінансового сектору, а приватний сектор, зокрема МСП, отримує доступ до більш загальнодоступних і якісних послуг. 

Результат 3: Чоловіки та жінки набувають вмінь, відповідно до ринкових потреб, та отримують гідну роботу.

Результат 1: Загальнодержавні та місцеві заклади, зокрема в постраждалих від конфлікту районах, на рівних і безперешкодних умовах надають якісні та доступні послуги первинної медичної допомоги, що відповідають потребам користувачів, з особливою увагою до профілактики захворювань та зміцнення здоров’я. 

Результат 2: Чоловіки та жінки всіх вікових груп у визначених регіонах ведуть здоровий спосіб життя і контролюють якість послуг, які надаються закладами охорони здоров’я.

Орієнтовний запланований бюджет

43,9 млн шв. франків

41 %

32,0 млн шв. франків

30 %

17,3 млн шв. франків

16 %

13,6 млн шв. франків

13 %

Наскрізні теми:

Належне врядування і доброчесність;

Гендерна рівність