Dhjetë ofrues të arsimit profesional marrin grante për një lidhje më të fortë me sektorin privat


Questa pagina non è disponibile in italiano. Selezionare una delle lingue seguenti:

Press releases, 18.04.2024

Një shumë prej 5.4 milionë euro do të shkojë për pajisje, infrastrukturë dhe trajnime të përbashkëta për partneritetet mes institucioneve arsimore profesionale dhe bizneseve në Shqipëri

Deputy Head of Mission at Embassy of Switzerland in Albania addressing the grant award ceremony, part of the Regional Challenge Fund.
Zëvendës Shef i Misionit në Ambasadën e Zvicrës Philipp Arnold duke ju drejtuar ceremonisë së dhënies së granteve, pjesë e Fondit të Sfidave Rajonale. ©Fondi i Sfidave Rajonale

Fondi i Sfidave Rajonale – një bashkëpunim Zvicerano-Gjerman – njoftoi raundin e tretë të granteve për ofruesit shqiptarë të arsimit dhe formimit profesional (AFP), të cilët punojnë së bashku me bizneset private për të forcuar ofertën e tyre për studentët dhe për të përmbushur nevojat e sipërmarrjeve të sektorit privat.

“Kur Gjermania dhe Zvicra bashkëpunojnë, mund të jeni të sigurt për një gjë: arsimi profesional do të afrohet pak më shumë me sektorin privat”, tha Philipp Arnold, Zëvendës Shef i Misionit në Ambasadën e Zvicrës. “Aftësitë e mësuara në klasa duhet të përputhen plotësisht me nevojat e sektorit privat. Dhe këtu është e dobishme qasja e Fondit të Sfidave Rajonale: lidh hendekun midis arsimit dhe industrisë, midis shkollave dhe biznesit, dhe përfundimisht midis punonjësve dhe punëdhënësve”, nënvizoi përfaqësuesi zviceran.

Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit i Shqipërisë Blendi Gonxhe gjithashtu përgëzoi 10 fituesit dhe theksoi se qeveria e Shqipërisë ka nisur një sërë nismash strategjike për arsimin e AFP-së që synojnë reduktimin e mospërputhjes së aftësive për të gjitha profesionet dhe funksionimin më të mirë të tregut të punës për të gjithë.

“Për Shqipërinë, investimi në arsimin dhe formimin profesional nuk është thjesht një opsion, por një imperativ strategjik për rritje dhe prosperitet të qëndrueshëm”, tha Iven Schad, Shefi i Bashkëpunimit në Ambasadën Gjermane. “Bashkëpunimi i ngushtë në trajnimin dual profesional na lidh me Zvicrën dhe prandaj jam veçanërisht i kënaqur që Zvicra po bashkëfinancon Fondin e Sfidave Rajonale”, shtoi ai.

Pas tre raundeve aplikimesh, gjithsej 21 projekte janë shpërblyer në Shqipëri nëpërmjet Fondit të Sfidave Rajonale. Kjo përfshin 23 institute të aftësimit profesional dhe 128 ndërmarrje, të cilat deri më tani kanë ndarë rreth 10.4 milionë euro.

Raundi i tretë i aplikimeve tërhoqi gjithsej 155 shprehje interesi nga Ballkani Perëndimor 6. Nga ky numër 39 janë pranuar nga Shqipëria. Për këtë fazë të tretë të grantit, u përzgjodhën 10 projekte të suksesshme nga Shqipëria duke ndarë rreth 5.4 milionë Euro për investime në pajisje, infrastrukturë dhe trajnime në institutet e formimit profesional që zbatojnë trajnime bashkëpunuese.

Fondi i Sfidave Rajonale (RCF) rrit konkurrencën e qëndrueshme të bizneseve në Ballkanin Perëndimor 6 në rrugën drejt tregut të vetëm të BE-së duke financuar ofruesit e AFP-së dhe duke adresuar nevojat për aftësi në bashkëpunim me kompanitë. Financues nga qeveria gjermane dhe zvicerane, punimet e saj nëpërmjet Bankës për Zhvillim KfW dhe dhomave të tregtisë nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor.