Prawo do głosowania

Referenda: Rejestracja

Wszyscy Szwajcarzy za granicą, którzy są zameldowani w tej Ambasadzie i maja co najmniej 18 lat, mogą brać udział w referendach w Szwajcarii drogą pocztową.

Za gminę do głosowania mogą sobie wybrać albo swoją gminę pochodzenia albo inną, w której mieszkali pewien określony czas (np. ostatnią gminę zamieszkania przed opuszczeniem Szwajcarii). Po dokonaniu rejestracji otrzymują Państwo od swojej gminy potwierdzenie umieszczenia na liście do głosowania. Karty do głosowania otrzymają Państwo drogą pocztową wysłane bezpośrednio ze Szwajcarii. Przy zmianie adresu wystarczy poinformować przedstawicielstwo, które informuje gminę o tej zmianie.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce informacyjnej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie niemieckiej, francuskiej, włoskiej i angielskiej.