Dobrowolne ubezpieczenie emerytalne AHV/IV – Ubezpieczenie Społeczne

Dobrowolne AHV/IV

Szwajcarska Ausgleichkasse (Kasa Chorych) i IV-Stelle für Versicherte im Ausland (placówka dla ubezpieczonych za granicą), jednostki Zentrale Ausgleichsstelle (centrali kasy chorych), są organami upoważnionymi do realizacji dobrowolnego ubezpieczenia AHV/IV.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących składek, proszę zwrócić się do:

Zentrale Ausgleichsselle ZAS
Schweizerische Ausgleichskasse SAK
Freiwillige Versicherung, Beiträge
Avenue Edmond-Vaucher 18
Case postale 3100
1211 Genf 2
Tel.: +41 (0)22 795 91 11
Fax: +41 (0)22 795 15 01

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących usług AHV, proszę zwrócić się do:

Zentrale Ausgleichsstelle ZAS
Schweizerische Ausgleichskasse SAK
Freiwillige Versicherung, Leistungen
Avenue Edmond-Vaucher 18
Case postale 3100
1211 Genf 2
Tel.: +41 (0)22 795 91 11
Fax: +41 (0)22 795 97 03

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących usług IV,, proszę zwrócić się do:

Zentrale Ausgleichsstelle ZAS
IV-Leistungen für Auslandschweizer
Avenue Edmond-Vaucher 18
Case postale 3100
1211 Genf 2
Tel.: +41 (0)22 795 91 11
Fax: +41 (0)22 795 99 50

Przedstawicielstwa szwajcarskie przyczyniają się również do realizacji dobrowolnego ubezpieczenia i mogą być angażowane do wypełniania niektórych zadań, jak np. udzielenia informacji ubezpieczonym.

SOLISWISS – Solidaritätsfonds der Auslandschweizer (Fundusz Solidarnościowy Szwajcarow za granicą)

Państwu jako Szwajcarom za granicą przysługuje możliwość przystąpienia do „Soliswiss – Solidaritätsfonds der Auslandschweizer“, organizacji założonej w 1958 r. przez Szwajcarów za granicą w celu zabezpieczenia ich egzystencji.

Oferta usług dostosowana do dzisiejszych potrzeb zawiera: 

  1. Zabezpieczenie egzystencji 
  2. Soliswiss – rachunek oszczędnościowy 
  3. Soliswiss – ubezpieczenie chorobowe 
  4. Soliswiss – ubezpieczenie zabezpieczające

W celu otrzymania informacji o produktach proszę zwrócić się bezpośrednio do Soliswiss.

Solidritätsfonds der Auslandschweizer

Gutenbergstrasse 6
CH-3011 Bern
Tel.: +41 (0)31 381 04 94
Fax: +41 (0)31 381 60 28