Czy potrzebuję wizy Schengen?

Obywatelstwo Obowiązek posiadania wizy (tak/nie)
polskie  nie 

Wjazd na teren Szwajcarii dla obywateli polskich

W ramach ruchu bezwizowego obywatele Rzeczpospolitej Polskiej są uprawnieni do wjazdu na teren Szwajcarii w celu innym niż działalność zarobkowa na okres do 90 ze 180 dni na podstawie następujących dokumentów: 

  • ważny paszport

  • ważny dowód osobisty

Inne obywatelstwa

Jeśli w Państwa przypadku konieczna jest wiza, prosimy o złożenie wniosku. Dalsze informacje uzyskanie Państwo na stronie:

Gdzie mam złozyć wniosek o wydanie wizy Schengen?

Jeśli jesteście Państwo zwolnieni z obowiązku posiadania wizy (nie), możecie wjechać na teren Szwajcarii (odpowiednio: na obszar Schengen) bez wizy i przebywać tam przez maksymalnie 90 ze 180 dni.