System Informacyjny Schengen (SIS) a moje dane osobowe

Na stronie internetowej Szwajcarskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych i Opinii Publicznej  (EDÖB) znajdziecie Państwo informacje o Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) oraz odnośnie takich kwestii jak:

  • dane osobowe, które mogą być zachowane w systemie SIS
  • urzędy, które maja dostęp do danych w systemie SIS
  • prawa, jakie dana osoba ma do danych zebranych w systemie SIS
  • prawo do informacji
  • i wiele innych