Oblasti

Oblasti saradnje
Oblasti saradnje © SCO

Cilj švajcarske saradnje je da podrži Srbiju u reformama na njenom putu ka evropskim integracijama u korist svih građana, dajući doprinos efikasnim i delotvornim demokratskim institucijama i procesima, kao i inkluzivnom i održivom rastu.

Glavne tri oblasti u okviru Strategije su:

  • Uprava

  • Ekonomski razvoj i zapošljavanje

  • Održiva energija i otporni gradovi

Rodna ravnopravnost i dobra uprava su teme koje su obuhvaćene svim švajcarskim programima.

Integralni deo Strategije su aktivnosti u okviru Švajcarsko-srpskog partnerstva za migracije koje je u nadležnosti Švajcarskog državnog sekretarijata za migracije (SEM).