Predstavništva

Ambasada Švajcarske u Beogradu

Švajcarska Ambasada štiti interese Švajcarske u Srbiji

Švajcarska kancelarija za saradnju

lokalna implementacija saradnje po pitanju razvoja & humanitarne pomoći Švajcarske