Publikim i studimeve mbi të rinjtë dhe të moshuarit në Shqipëri

e mërkurë, 25.11.2015 – e mërkurë, 25.11.2015

Veranstaltung für Medienschaffende

Të mbështetur nga Zvicra, UNFPA dhe INSTAT prezantojnë dy publikime të reja mbi të rinjtë dhe të moshuarit e Shqipërisë. Studimet përmbajnë analizë të thelluar të të dhënave të nxjerra nga Censusi 2011

Location: Hotel Tirana Internacional, Salla Classic