Potpisivanje Memoranduma o razumevanju za unapređenje politika zapošljavanja u Srbiji

Local news, 13.04.2022

Beograd – Ambasador Švajcarske Urs Šmid potpisao je 13. aprila 2022. godine sa ministarkom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja gđ. Darijom Kisić Tepavčević Memorandum o razumevanju za realizaciju projekta „Znanjem do posla (E2E)“.

Ambasador Švajcarske u Srbiji Urs Šmid
Ambasador Švajcarske u Srbiji Urs Šmid ©Ambasada Švajcarske

Potpisivanjem Memoranduma o razumevanju, Švajcarska će podržati Ministarstvo da unapredi institucionalne kapacitete za sprovođenje mera zapošljavanja mladih na nacionalnom i lokalnom nivou. Glavne tačke saradnje sa Ministarstvom odnose se na podršku pri: izradi Akcionog plana za period 2024-2026 za sprovođenje Strategije zapošljavanja Republike Srbije 2021-2026, izradi Nacionalne okvira klasifikacije zanimanja, izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za kontakt sa mladima, izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, izradi novog Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti i izgradnji kadrovskih kapaciteta u odeljenju ministarstva za rad i zapošljavanje, uključujući i angažovanje nacionalnog stručnjaka za zapošljavanje.

Švajcarska je već 30 godina posvećen razvojni partner Srbije. Sa finansijskim podrškom od 96,5 miliona švajcarskih franaka za period 2022-2025, Švajcarska će nastaviti da podržava Srbiju sa posebnim fokusom na oblasti ekonomskog razvoja i zapošljavanja, demokratskog upravljanja i civilnog društva, kao i klimatskih promena i održivog urbanog razvoja.

U oblasti ekonomskog razvoja i zapošljavanja, projekat E2E predstavlja važan stub. Projekat omogućava mladima koji traže posao učenje uz praksu u odabranim regionima centralne, južne i zapadne Srbije. Kroz ranije sprovedene programe obuke, obučeno je 1.678 mladih. Više od 77% mladih zaposlilo se nakon završene obuke. Učestvovale su ukupno 132 kompanije iz 22 opštine i grada. Do sada je skoro 21.000 mladih dobilo usluge karijernog vođenja i savetovanja koje je razvio E2E, od kojih je 3.665 pripadalo teže zapošljivim grupama. Više od 600 pripadnika teže zapošljivih grupa je bilo uključeno u procese karijernog vođenja i savetovanja. Više informacija možete naći na: https://znanjemdoposla.rs/sr