Podržani projekti u okviru prvih poziva u oblasti kulture

Local news, 16.03.2022

Projekat Kultura za demokratiju izabrao je prve dobitnike grantova u okviru dva poziva: za podršku kulturnih i umetničkih projekata i partnerskih projekata. U okviru prvih javnih poziva švajcarskog projekta Kultura za demokratiju biće podržano 19 dobitnika grantova za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata, kao i za realizaciju partnerskih projekata u ukupnom iznosu od 232.000 evra.

Podržani projekti u okviru prvih poziva u oblasti kulture
Podržani projekti u okviru prvih poziva u oblasti kulture ©Hartefact

Grantovi za kulturne i umetničke projekte su dodeljeni za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata i aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj društva i lokalnih zajednica, tako i za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora.

U okviru ovog poziva projekat Kultura za demokratiju primio je ukupno 86 projektnih aplikacija, od čega je 13 projekata odobreno za finansiranje. Ukupna odobrena sredstva iznose 81.500 evra dok pojedinačna vrednost odobrenih projekata varira od 4.000 do 9.000 evra. Organizacije čiji su projekti predloženi za finansiranje dolaze iz 11 različitih gradova/opština, dok broj mesta (selo/opština/grad) u kojima će se realizovati aktivnosti u okviru različitih projekta iznosi 29. Spisak svih dobitnika grantova je dostupan ovde.

Podržani projekti fokusiraju se različite oblasti savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva: od istraživačkih projekata iz oblasti kulturne politike do izvođačkih umetnosti, poezije i književnosti do multidisciplinarnih projekata koji u svoju realizaciju uključuju lokalnu zajednicu.

Grantovi za partnerske projekte dodeljeni su za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata koji se realizuju u saradnji dve ili više organizacije i na taj način omogućavaju povezivanje različitih vrsta kulturnih aktera i inicijativa, kao i da  jačanje kapacitete partnera za razvoj i implementaciju društveno angažovanih, kulturnih i umetničkih projekata.

U okviru ovog poziva, pristiglo je 40 projektnih aplikacija od kojih je podržano 6 projekata. U okviru ovog poziva odobreno je ukupno 150.000 evra dok pojedinačni odobreni budžeti iznose od 19.500 do 29.000 evra. U okviru partnerskih projekata podržano je ukupno 18 organizacija iz 14 mesta širom Srbije. Spisak svih dobitnika grantova je dostupan ovde.

Aktivnosti će se realizovati aktivnosti iz oblasti izvođačkih umetnosti, književnosti, vizuelne i audiovizuelne umetnosti, ali i iz oblasti programskog i organizacionog razvoja nezavisnih kulturnih centara, kao i direktnog uključivanja umetnika i umetnica u procese donošenja odluka na nivou lokalnih zajednica.

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021. godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od EUR 970.000, a sprovodi Hartefakt fond.