Projekat Kultura za demokratiju: 15 novih inicijativa podržano u okviru drugog poziva

Local news, 08.03.2023

Švajcarski projekat Kultura za demokratiju izabrao je nove dobitnike grantova u okviru poziva za podršku kulturnih i umetničkih projekata.  Kroz projekat Kultura za demokratiju Švajcarska je podržala nove dobitnike grantova u okviru drugog poziva za realizaciju kulturnih i umetničkih projekata.

Projekat Kultura za demokratiju: 15 novih inicijativa podržano u okviru drugog poziva
Projekat Kultura za demokratiju: 15 novih inicijativa podržano u okviru drugog poziva ©Heartefact

Grantovi su dodeljeni za aktivnosti koje su relevantne kako za razvoj društva i lokalnih zajednica, tako i za razvoj različitih kulturno-umetničkih praksi nezavisnog umetničkog i kulturnog sektora. U okviru ovog poziva projekat Kultura za demokratiju primio je ukupno 110 projektnih aplikacija, od čega je 15 projekata odobreno za podršku. Ukupna odobrena sredstva u okviru drugog poziva iznose 112.000 evra dok pojedinačna vrednost odobrenih projekata između 5.000 i 10.000 evra. Organizacije čiji su projekti predloženi za finansiranje dolaze iz 11 različitih gradova/opština, dok broj mesta (selo/opština/grad) u kojima će se realizovati aktivnosti u okviru različitih projekta iznosi 24. Podržani projekti fokusiraju se različite oblasti savremenog kulturnog i umetničkog stvaralaštva: od pozorišta i vizuelne umetnosti, muzike i književnosti do cirkuske umetnosti i stripa.

Spisak organizacija koje su dobile podršku u okviru poziva za kulturne i umetničke projekte se nalazi na sajtu Hartefakt fonda ovde.

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021. godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od EUR 970.000, a sprovodi Hartefakt fond.