Projekat Kultura za demokratiju: Rezultati Job shadowing otvorenog poziva

Local news, 31.05.2024

U okviru projekta Kultura za demokratiju izabrane su organizacije i pojedinci/pojedinke u oblasti kulture i umetnosti kojima se dodeljuju grantovi za finansiranje obuke na poslu i podizanje kapaciteta organizacija (Job Shadowing).

Projekat Kultura za demokratiju: Rezultati Job shadowing otvorenog poziva
Projekat Kultura za demokratiju: Rezultati Job shadowing otvorenog poziva ©Heartefact

Treći poziv u Jab Shadowing kategoriji bio je otvoren do 20. aprila 2024. godine. Tokom otvorenog poziva za podnošenje projektnih predloga na adresu Kultura za demokratiju projekta pristiglo je ukupno 13 predloga od kojih je 5 predloženo za finansiranje. Oblasti koje ovi projekti pokrivaju uključuju pozorište, prostorne instalacije, izdavaštvo i cirkusku umetnost. Dva projekta spadaju pod Model 1: Stažiranje, a tri pod Model 2: Obuka na poslu. Organizacije čiji su projektni predlozi predloženi za finansiranje dolaze i Niša, Sonte i Novog Sada. 

Organizacije izabrane putem otvorenog poziva za Job shadowing se mogu naći na linku ovde.

Projekat Kultura za demokratiju ima za cilj da doprinese jačanju nezavisnog kulturnog sektora kako bi isti doprineo većoj društvenoj koheziji i toleranciji na lokalnom nivou. Prva faza projekta traje od oktobra 2021. godine do februara 2025. i podržava ga Vlada Švajcarske u iznosu od 1.945.000 evra, a sprovodi Hartefakt fond.