Usvajanje

Usvojili ste dete u inostranstvu i želite da znate koje su administrativne procedure radi upisa usvajanja u inostranstvu u švajcarski matični Registar (Infostar).

Usvajanja u inostranstvu u principu su priznata u Švajcarskoj ako su obavljena u domicilnoj državi ili u nacionalnoj državi usvojitelja ili roditelja usvojitelja (savezni zakon o međunarodnom privatnom pravu LDIP, RS 291).

Savezni zakon o međunarodnom privatnom pravu (LDIP, RS 291)

Mnoge zemlje potpisale su Međunarodnu hašku konvenciju od 29. maja 1993 o zaštiti dece i saradnji po pitanju međunarodnih usvojenja (CLaH; RS 0.211.221.311). Ova konvencija predstavlja multilateralni instrument za međunarodna usvojenja koji reguliše saradnju između nadležnih organa zemlje porekla i zemlje prijema deteta.

Savezni zavod za pravdu – Haška konvencija o usvajanju

Na internet stranici Saveznog zavoda za pravdu u rubrici o međunarodnim usvojenjima pronaćićete korisne informacije o usvajanju kao i o zemljama porekla usvojene dece.

Savezni zavod za pravdu – Međunarodna usvajanja

 

Radi upisa usvajanja u inostranstvu u švajcarski matični Registar (Infostar) ovde ćete pronaći informaciju o dokumentima koje je potrebno dostaviti švajcarskom predstavništvu nadležnom za zemlju gde je usvajanje obavljeno.

Početak strane