Gde se predaje zahtev za Šengen vizu?

Moje mesto prebivališta Gde se predaje moj zahtev za vizu? 
Srbija  Ambasada Švajcarske u Beogradu 
Crna Gora Ambasada Švajcarske u Beogradu