Smrtni slučaj

Kako bi smrtni slučaj koji se desio u inostranstvu bio upisan u švajcarski matični Registar (Infostar), u nastavku je spisak dokumenata koje je potrebno dostaviti švajcarskom predstavništvu nadležnom za državu u kojoj se smrtni slučaj dogodio.

Kako bi porodični registri bili redovno ažurirani, švajcarski organi moraju biti obavešteni o promenama ličnog statusa švajcarskih državljana i državljana sa dvojnim državljanstvom (rođenje, venčanje, smrt, razvod).

Upis ovih izmena zasniva se na raznim pravilima kao i na definisanoj strukturi (opština/kanton/konfederacija), gde su nadležnosti veoma precizne. U većini opština nalazi se Kancelarija gde se vode sledeći registri :

  • Registar rođenja
  • Registar preminulih
  • Registar venčanja
  • Registar priznavanja očinstava
  • Porodični Registar

Porodični Registar nalazi se u « opštini porekla ». Svaki državljanin Švajcarske upisan je u opštinu nazvanu « mesto porekla ».

Uloga švajcarskih predstavništava u inostranstvu jeste da nadležnim švajcarskim organima prosledi promene u statusu Švajcaraca koje su se desile u inostranstvu, kako bi te promene bile upisane u porodične Registre. Švajcarski državljani mole se stoga da dokumenta navedena u priloženim spiskovima dostave nadležnom švajcarskom predstavništvu.

U slučaju smrti u Švajcarskoj, porodica pokojnika koji je upisan pri švajcarskom predstavništvu u inostranstvu dužna je da je obavesti o smrtnom slučaju i da predstavništvu  dostavi kopiju izvoda iz knjige umrlih.

Ovaj upis je besplatan.

Početak stranice