Сталий розвиток міст

Завдання напряму «Сталий розвиток міст» – сприяти швидшому низьковуглецевому розвитку економіки та підвищенню якості життя населення в містах України. Швейцарія вважає покращення управління енергоспоживанням у містах пріоритетним завданням і розширюватиме діяльність зі сприяння інтегрованому розвитку міст і сталій міській мобільності.

Завдяки покращеному енергоменеджменту, посиленню місцевого потенціалу й обговоренню стратегічних цілей окремі малі та середні міста, зокрема на сході України, матимуть можливість приділити першочергову увагу розвитку нової або відновленню старої міської інфраструктури, наданню доступних низько- вуглецевих та економічно обґрунтованих послуг з опалення та стимулюванню ресурсоефективного виробництва.

Унаслідок покращення стратегічного планування та розвитку змішаних систем мобільності міста також забезпечуватимуть поліпшення якості громадського транспорту та розвиток комфортних для населення громадських просторів. Успішність цих заходів залежить від міжвідомчої співпраці в містах та участі приватного сектору, а також громадянського суспільства, зокрема жінок, маломобільних груп населення та внутрішньо переміщених осіб (ВПО). У перспективі це сприятиме більшій привабливості міст для їхніх мешканців та інвесторів, сталому економічному розвитку та покращенню якості життя в містах, відповідно до ЦСР 11.

Діяльність за цим напрямом здійснюється за підтримки SECO. На виконання заходів на період 2020-2023 років буде виділено 32 млн швейцарських франків.

 

Діяльність у цьому напрямі полегшує стійкий доступ до та використання інфраструктури та ресурсів, таких як сировина, вода та енергія, особливо в міських районах.

Діяльність SECO у світі