Pokrenuta opštedruštvena platforma za dijalog o održivom razvoju Srbije

Local news, 04.03.2020

Šest uglednih udruženja građana okupilo je različite aktere da diskutuju o prioritetima razvoja Srbije. Inicijativu podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a posvećena je sprovođenju Agende 2030 u Srbiji.

Događaj pokretanja opštedruštvene platforme za dijalog o održivom razvoju Srbije
Događaj pokretanja opštedruštvene platforme za dijalog o održivom razvoju Srbije ©GIZ

Događaj koji je ozvaničio pokretanje opštedruštvene platforme za dijalog u Srbiji održan je 4. marta u Dorćol Placu u Beogradu. Platforma će  omogućiti široku diskusiju među relevantnim nedržavnim akterima, uključujući civilno društvo, korporativni sektor, akademsku i istraživačku zajednicu, medije i građane, o razvojnim prioritetima Srbije, a u kontekstu Agende 2030 za održivi razvoj.

Oko 150 učesnika i učesnica, predstavnika državnih institucija, međunarodnih organizacija, korporativnog sektora, civilnog društva i akademske zajednice, uključujući mlade, pokazalo je interes da sazna više o kompleksnim razvojnim temama i izazovima, kao i o modelima za aktivno angažovanje.

Ambasador Švajcarske Konfederacije u Srbiji, NJ.E. Filip Ge istakao  je: “Verujemo da će kroz platformu koju danas pokrećemo svi relevantni nedržavni akteri imati mogućnost da uzmu učešće u dijalogu sa donosiocima odluka i ostvare uticaj na proces formulisanja politika koje su u saglasju sa ciljevima održivog razvoja”. On je ukazao na pozitivno iskustvo Švajcarske u pogledu uključivanja svih relevantnih aktera u diskusiju.

Ambasador Savezne Republike Nemačke u Srbiji, NJ.E. Tomas Šib, naglasio je da ciljevi održivog razvoja sadržani u Agendi 2030  imaju širok ekonomski, društveni i politički značaj i tiču se ne samo donosioca odluka nego i svih važnih društvenih aktera, kako globalno, tako i u Srbiji.

Predstavnica Kabineta ministarke bez portfelja zadužene za demografiju i populacionu politiku, nadležne za primenu Agende 2030 u Srbiji, podvukla je da je jedan od najvećih izazova u procesu primene Agende 2030 nedovoljna svest o pojmu održivog razvoja, naročito na lokalnom nivou. “Zbog toga naš je prioritet da podižemo vidljivost Agende 2030  na svakodnevnoj osnovi, kako na globalnom, tako i na nacionalnim nivoima”, naglasila je ona.

Stalna predstavnica UN u Srbiji Francoise Jacob izrazila je veliko zadovoljstvo da vidi veliki broj važnih aktera okupljenih na događaju i naglasila je da ciljevi održivog razvoja mogu da se ostvare jedino ako svako razume i prisvoji pojam održivosti.

Predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva, koji će koordinisati rad platforme, podelili su svoja gledišta na različite dimenzije održivosti i razvojne prioritete Srbije. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) objasnila je ključne funkcije i karakteristike platforme, kao i očekivane rezultate tokom prve godine realizacije.

Opštedruštvenu platformu „Ciljevi održivog razvoja za sve“ podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ). Vlada Švajcarske pruža podršku ovom programu u iznosu od 2.6 miliona evra.