Zunanji minister Švicarske konfederacije Didier Burkhalter v Sloveniji; obisk, ki bo določil smernice za prihodnje sodelovanje

Medienmitteilung, 16.11.2016

Odnosi med Švico in Slovenijo so zelo dobri in konstruktivni. Poglavitni izziv bo odnose ohraniti na tej ravni in razvijati še naprej,“ je naznanil zunanji minister Švicarske konfederacije Didier Burkhalter. Odločilnega pomena bosta pripravljenost obeh držav in razvoj odnosov med Švico in Evropsko unijo. Minister Burkhalter se je sestal z zunanjim ministrom Karlom Erjavcem, predsednikom vlade Mirom Cerarjem in predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom.

Dobri odnosi med obema državam temeljijo na sodelovanju na različnih ravneh, ki jih je potrebno sedaj ob pogledu na prihodnje sodelovanju oceniti.

V okviru švicarskega programa sodelovanja, ki je namenjen novim članicam EU, so bili v Sloveniji podprti projekti iz področja gospodarstva, raziskovanja, socialnih zadev, civilne družbe in okolja. Ta program je sedaj z izpolnitvijo svojih ciljev v Sloveniji zaključen.

A tudi v prihodnje obstaja potreba po sodelovanju, in sicer na področju poklicnega izobraževanja in gospodarstva. Po besedah ministra Burkhalterja pa je prihodnost novega programa odvisna tudi od razvoja odnosov med Švico in EU, predvsem v zvezi z dvema vprašanjema: iskanje rešitve za prost pretok ljudi, o katerem trenutno razpravljajo v švicarskem parlamentu, in polno članstvo Švice v programu Obzorje 2020 od leta 2017 dalje. Obe strani si želita konkretnega napredka pri teh dveh vprašanjih.

Med pogovori s predstavniki Republike Slovenije se je minister Burkhalter dotaknil tudi migracij in sodelovanja v alpskem prostoru. Leta 2015 je skupina strokovnjakov Švicarskega korpusa za humanitarno pomoč Sloveniji pomagala izboljšati nastanitvene kapacitete za migrante, povečal se je tudi obseg policijskega sodelovanja za preprečitev kriminalnih dejanj na področju migracij. Prav tako Švica in Slovenija sodelujeta v okviru alpske konvencije, posebej znotraj strategije EUSALP, pri preučevanju 111 prazgodovinskih kolišč v alpskem prostoru, ki spadajo pod Unescovo svetovno dediščino. 

Minister Burkhalter je poudaril, da je Švica pripravljena na poglobljeno sodelovanja na multilateralni ravni. Pogovori so bili osredotočeni predvsem na preprečevanje nasilnega ekstremizma, človekove pravice, sodelovanje z Združenimi narodi in pomembnost Ženeve kot centra multilateralne diplomacije pri reševanju velikih vprašanj našega časa. Sogovorniki so se dotaknili tudi kandidature Švice za mesto nestalne članice Varnostnega sveta ZN za mandat 2023/2024. Minister Erjavec je napovedal, da bo Slovenija podprla švicarsko kandidaturo. Ministra obeh držav sta se tudi zavzela za odpravo smrtne kazni po celem svetu in se strinjala, da le-ta ni rešitev v boju proti nasilju.

Tekom svojega obiska je minister Burkhalter načel tudi vprašanje  varnosti. Slovenija podpira Panel za vodo in mir, ki ga je ustanovila Švica in ki bo leta 2017 predstavil poročilo na temo, kako lahko voda postane gonilna sila mednarodnega sodelovanja in vzpostavljanja zaupanja. Oba ministra sta tudi izmenjala mnenja o varnostni situaciji v Evropi v luči ukrajinske krize in menjave oblasti v ZDA. Strinjala sta se, da bi strukturiran dialog znotraj Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi lahko pomagal pri krepitvi zaupanja ter da bi ministrski svet decembra v Hamburgu moral določiti smernice za tak dialog.