Banka e Shqipërisë nënshkruan marrëveshjen me Zvicrën për mbështetje në ngritjen e kapaciteteve

Press releases, 19.06.2023

Një marrëveshje e nënshkruar sot nis një fazë të re të mbështetjes për Bankën e Shqipërisë si pjesë e një programi rajonal zviceran për zhvillimin e kapaciteteve të bankave qendrore

Swiss Ambassador Ruth Huber and Governor of the Bank of Albania Gent Sejko after signing the agreement on technical support.
Ambasadorja zvicerane Ruth Huber dhe Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Sejko pas nënshkrimit të marrëveshjes për mbështetje teknike. ©Banka e Shqipërisë

Banka e Shqipërisë dhe Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështjet Ekonomike SECO angazhohen për pesë vite të tjera për projektin “Asistenca Dypalëshe dhe Zhvillimi i Kapaciteteve për Bankat Qendrore”.

“Marrëveshja e re që ne nënshkruajmë sot, ashtu si e para, i mundëson Bankës së Shqipërisë të jetë pjesë e programit të pasur, të thellë dhe të larmishëm të asistencës dypalëshe në fushën e bankingut qendror. Qëllimi i këtij bashkëpunimi është të ndihmojë në përmirësimin e analizës, vendimmarrjes dhe rrjedhimisht të procesit të politikëbërjes së Bankës së Shqipërisë nëpërmjet kualifikimit dhe zhvillimit të kapaciteteve njerëzore. Mendoj se tashmë kemi hedhur baza të forta, të cilat sigurojnë një partneritet edhe më të fortë për fazën e dytë”, tha Guvernatori i Bankës së Shqipërisë, Gent Sejko.

“Sot Qeveria e Zvicrës, nëpërmjet SECO-s, angazhohet të vazhdojë ofrimin e asistencës dhe mbështetjes teknike për Bankën e Shqipërisë për pesë vitet e ardhshme, që do të thotë se bashkëpunimi ynë do të zgjasë në total 15 vjet. Kjo fazë e tretë e programit do të ndërtojë më tej kapacitetet teknike dhe institucionale për politika efektive dhe një sektor financiar efikas”, tha ambasadorja zvicerane Ruth Huber në ceremoninë e nënshkrimit.

Fazat e mëparshme të projektit kanë rezultuar në rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe drejtuesve të BSH-së, duke përfshirë politikëbërjen, kërkimin dhe analizën. Gjatë kësaj faze të tretë projekti do të mbështesë Bankën e Shqipërisë në fusha të tilla si përfshirja financiare – duke i bërë shërbimet financiare më të aksesueshme për një popullsi më të gjerë – dhe në qëndrueshmërinë mjedisore për të adresuar pasojat e ndryshimeve mjedisore dhe klimatike në financa dhe ekonomi.

Bankat qendrore duhet të luajnë një rol kyç në ruajtjen e ekonomive të qëndrueshme në rajon dhe ndërtimi i kapaciteteve të tyre është i rëndësishëm për një rritje të qëndrueshme ekonomike. Nëpërmjet fazës së re të projektit, Banka e Shqipërisë do të rrisë mjetet, proceset dhe aftësitë dhe njohuritë e stafit të saj bazë.

Sekretariati Zviceran i Shtetit për Çështjet Ekonomike SECO ka mandatuar Institutin e Diplomuar të Gjenevës të zbatojë programin e asistencës teknike me Bankën e Shqipërisë. Zhvillimi ekonomik është një fushë kyçe për programin e bashkëpunimit zviceran në Shqipëri.