Podrška privredi i izvozu

Federalna vlada podržava švicarska preduzeća kod kuće i u inostranstvu promovisanjem izvoza i zaštitom investicija.

Savezno ministarstvo vanjskih poslova (FDFA) i Državni sekretarijat za ekonomska pitanja (SECO), zajedno s švicarskim ambasadama i konzulatima pružaju široki spektar usluga. Posljednjih godina sve veći fokus se stavlja na mala i srednja preduzeća.

Promocija izvoza, promocija poslovnih lokacija u Švicarskoj i zastupanje interesa

Oko 150 švicarskih ambasada i konzulata nude preduzećima sa sjedištem u Švicarskoj i Lihtenštajnu sljedeće:

 • Standardizovane informacije i savjete
 • Službu za organizaciju učešća na sajmovima
 • Pomoć za uspostavljanje kontakata i omogućavanje pristupa zvaničnim tijelima u inostranstvu
 • Zastupanje interesa švicarskih preduzeća
 • Intervencije kod organa vlasti

U naročito značajnim, tradicionalnim i novim tržištima, savezna vlada radi u saradnji sa Swiss Global Enterpriseom i švicarskim poslovnim centrima koji nude široki spektar usluga. Ovi centri trenutno postoje u Brazilu, Kini, Njemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Hong Kongu, Indiji, Italiji, Japanu, Kanadi, Koreji, Austriji, Poljskoj, Rusiji, Španiji, Turskoj, Južnoj Africi i SAD, kao i Dubaiju za Vijeće za saradnju u Zaljevu, te u Singapuru za zemlje Udruženja zemalja Jugoistočne Azije (ASEAN).

Usluge koje nude ovi centri:

 • Informacije
 • Savjetovanje
 • Organizovanje uvodnih prezentacija za poslovne partnere
 • Marketing
 • Promocija poslovnih lokacija u Švicarskoj

Švicarski poslovni centri su pripojeni mreži za službeno zastupanje Saveznog ministarstva za vanjske poslove.

Glavni cilj promocije izvoza je prevazilaženje postojećih pragova inhibicije. Promocijom se također omogućava pristup svim stranim tržištima organizacijom sastanaka i pružanjem stručnih savjeta za švicarska preduzeća koja imaju mogućnosti da postanu izvoznici i koja su zainteresirana za to, naročito mala i srednja preduzeća.

Zaštita investicija

Švicarska mala i srednja preduzeća trenutno realizuju sve više investicija u inostranstvo.

Sveobuhvatna zaštita investicija je od izuzetnog značaja za švicarsku ekonomiju. Do danas, Švicarska je zaključila preko 120 Ugovora o zaštiti investicija sa zemljama u Africi, Južnoj Americi, Aziji i Evropi. Ovim ugovorima se reguliše sljedeće:

 • Tretman strane investicije od strane zemlje domaćina
 • Prijenos prihoda od ulaganja i druga plaćanja
 • Naknadu u slučaju ekspoprijacije
 • Rješavanje sporova

Ciljevi Švicarske prilikom zaključivanja ovih ugovora jesu unapređenje pravnog položaja investitora i uspostavljanje povoljnog okruženja za kapitalne investicije.

Putem ovih ugovora se omogućava otklanjanje nedostataka izvan područja Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Švicarske ambasade su neposredno uključene u pregovore za ove ugovore.

Kontakt

Odsjek za sektorske strane politike Saveznog ministarstva za vanjske poslove
Bundesgasse 28
3003 Bern
Telefon +41(0)58 461 19 73
Fax +41(0)58 464 90 72

Linkovi

Switzerland Global Enterprise

Export Promotion, SECO

Foreign Investment, SECO

Location promotion, SECO

Kao direktor ili zaposlenik švicarske kompanije u inostranstvu možete biti izloženi situacijama koje uključuju mito ili korupciju. Mito i korupcija se mogu izbjeći, a u suzbijanju može pomoći odgovarajući model ponašanja. Švicarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) publicirao je  brošuru o korupciji u međunarodnim poslovnim transakcijama.

Brošura (preuzmite je na engleskom (PDF, 2.1 MB), njemačkom (PDF, 2.1 MB) i francuskom (PDF, 2.1 MB) jeziku) može pomoći kompanijama da se upoznaju sa važećim propisima Švicarskog krivičnog prava. Dodatne informacije mogu se naći na web stranici SECO-a.

Ukoliko sumnjate na mito ili korupciju u Bosni i Hercegovini, prijavu možete podnijeti  Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Uredu Transparency International BiH u Bosni i Hercegovini ili nadležnom tužilaštvu. Pored toga, mnoge javne institucije (kao što su Uprava za indirektno oporezivanje ili uprave policija) imaju besplatne telefonske linije za anonimnu prijavu korupcije.