Viza – ulazak i boravak u Švicarskoj

Ovisno od toga da li se radi o  državljanima Evropske unije (EU), državljanima zemalja članica Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) ili državljanima drugih zemalja za ulazak u Švicarsku primjenjuju se različiti propisi. Državni sekretarijat za migracije Švicarske (SEM) je nadležni organ u Švicarskoj.

Državni sekretarijat za migracije Švicarske (SEM)

Od pristupanja Švicarske  Šengenskom i Dablinskom sporazumu 12.12.2008, predstavništva Švicarske u inostranstvu mogu izdavati određene vrste viza, zavisno od svrhe planiranog boravka u Švicarskoj. Molimo da izaberete jednu od sljedećih opcija.

Šengen viza za boravak do 90 dana

Za osobe koje žele da uđu u Švicarsku za kratki boravak do 90 dana u okviru perioda od 180 dana npr: u turističke svrhe turizma, u svrhu posjete rođacima ili prijateljima, kratkoročnog jezičkog kursa, učešća na konferenciji ili u sportskim/kulturnim događajima itd.

Aerodromska tranzitna viza

Za građane određenih zemalja kojima je potrebna tranzitna viza čak i kada ostaju u međunarodnom tranzitnom području aerodroma i ne ulaze u Šengenski prostor.

Nacionalna viza za boravak duži od 90 dana

Odnosi se na osobe koje žele da uđu u Švicarsku u svrhu boravka dužeg od 90 dana. Za izdavanje ove vize potrebno je odobrenje kantonalnog ureda za migracije nadležnog za mjesto na kojem osoba namjerava boraviti. Na primjer: student koji u svrhu studija boravi u zemlji tokom dužeg perioda, spajanje porodice, sklapanje braka u Švicarskoj itd.

Rad / Radne dozvole

Odnosi se na zapošljavanje strane radne snage od strane poslodavca u Švicarskoj. Viza se dodjeljuje samo kada nadležni kantonalni ured izda odgovarajuće odobrenje.

Informacije za građane Evropske unije i zemalja članica Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA)

Građani Evropske unije i  zemalja članica Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA) će pronaći informacije vezane za uslove za izdavanje dozvole boravka i radne dozvole na web stranici Državnog sekretarijata za migracije Švicarske (SEM)

SEM – Slobodno kretanje osoba Švicarska - EU/EFTA

SEM – Rad / Radne dozvole