Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini

Aktuelne informacije o putovanjima

Putovanje u Švicarsku za građane Bosne i Hercegovine

Građanima Bosne i Hercegovine  trenutno je veoma ograničena mogućnost putovanja u Švicarsku. Turističke posjete trenutno nisu moguće. U izuzetnim, opravdanim slučajevima (neodložno poslovno putovanje, opravdane porodične posjete i sl.) moguće je dozvoliti ulazak u Švicarsku. Svoj upit možete uputiti na jednom od zvaničnih švicarskih jezika ili engleskom na adresu marina. kopp@eda.admin.ch ili pozivom na broj 00 41 58 481 9707.

Od 06. maja 2021. godine više nije obavezna samoizolacija za sve putnike koji dolaze u Švicarsku iz Bosne i Hercegovine.

Na sljedećim stranicama možete provjeriti sve informacije o restrikcijama koje su na snazi usljed pandemije COVID-19:

SEM

BAG

EU

Informacije o putovanjima Ministarstva vanjskih poslova Švicarske

Putovanje u Bosnu i Hercegovinu za građane Švicarske i zemalja EU

Granice Bosne i Hercegovine ponovo su otvorene za građane Švicarske i EU. Putnici moraju posjedovati negativan test (PCR) na virus SARS-COV-2 iz ovlaštene laboratorije, koji nije stariji od 48 sati.

Na sljedećim stranicama možete provjeriti sve informacije o restrikcijama koje su na snazi usljed pandemije COVID-19:

Granična policija BiH

Ministarstvo sigurnosti i bezbjednosti BiH 

BAG

Informacije o putovanjima Ministarstva vanjskih poslova Švicarske

Sjedište Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini © EDA

Kao zvanično predstavništvo Švicarske, ambasada pokriva sva pitanja koje se tiču diplomatskih odnosa između dvije zemlje. Ambasada zastupa interese Švicarske u područjima političkih, ekonomskih i pravnih poslova, kao i nauke, obrazovanja i kulture. Pored toga ambasada je nadležna za implementaciju programa saradnje Bosne i Hercegovine i Švicarske.

Zadaci Amabasade