Viza i ulazak u zemlju

  • Viza – boravak u Švicarskoj: informacije o zahtjevima za vizu, procedure za predavanje zahtjeva za vizu predstavništvu Švicarske, formulari za vizu i troškovi vize
  • Informacije i kontakti: lista mjesta za izdavanje informacija i kontakata vezanih za ulazak i boravak u Švicarskoj
  • Boravak u Švicarskoj: informacije o boravku u Švicarskoj za strane državljane
  • Informacije o Švicarskoj: rezime generalnih informacija o Švicarskoj i linkovi
  • Poslovanje u Švicarskoj: snaga Švicarske kao jednog od najuspješnijih mjesta za poslovanje na svijetu

Konzularne usluge (izdavanje pasoša, ličnih karti, registracija) se pružaju u Regionalnom konzularnom centru u Beču. Ambasada Slovenije u Bosni i Hercegovini zastupa Švicarsku vezano za izdavanje viza za kratkoročni boravak u zemljama Šengena (vize tipa A i C).