Tenderi i javni pozivi

Tender za projekat Lokalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini

02. februar 2022. godine

Švicarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) i Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini objavili su tender za projekat Lokalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini.

Tenderska dokumentacija i sve potrebne informacije dostupne su samo na www.simap.ch - simap projekat-ID: 232590 (elektronska platforma za javne nabavke u Švicarskoj).

Svi upiti se moraju obaviti putem www.simap.ch.

Više informacija

Za više informacija o tenderskim procedurama u Švicarskoj, posjetite SIMAP, Švicarsku platformu za javnu nabavku.