Tenderi i javni pozivi

IHA pokreće Fond za procjenu HESG-a i poziva na dostavu prijedloga projekata

Međunarodna asocijacija za hidroenergetiku (IHA) pokreće novi fond za sufinanciranje procjena koje koriste IHA-in alat “Hidroenergetika, okoliš, društvo i upravljanje – HESG” za analizu nedostataka za hidroenergetske projekte u prioritetnim zemljama Švicarskog sekretarijata za ekonomske poslove - SECO.

HESG alat razvijen je kako bi omogućio onima koji razvijaju projekte da procijene svoje projekte prema uobičajenoj dobroj praksi hidroenergetske održivosti s ciljem da ih eventualno kvalificiraju za financiranje klimatske/zelene obveznice.

Fond kojim upravlja IHA Sektor za održivost ima na raspolaganju 1 milion švicarskih franaka za kofinanciranje najmanje 40 HESG procjena tokom naredne četiri godine.

Poziv za podnošenje prijedloga za prvu tranšu od 250.000 CHF za 2020. godinu otvoren je do 1. juna 2020. godine. Rok za prijavu je produžen zbog opštih poteškoća izazvanih pandemijom koronavirusa.

Detalji i kako podnijeti prijedloge

Poziv za prijavu istraživanja: Transform

Švicarska agencija za razvoj i saradnju SDC traži obećavajuće istraživačke i inovativne inicijative za održivi razvoj.

Sektor za analizu i politiku SDC-a upravo je pokrenuo TRANSFORM, novi instrument za unapređenje primjenjenog istraživanja zasnovanog na potrebama, a kojeg sprovode konzorciji istraživača iz Švicarske, Globalnog juga i Globalnog istoka zajedno sa implementirajućim partnerima iz drugih sektora (vlada, civilno društvo, privatni sektor).

Rok za postavljanje pitanja je 13. mart; rok za podnošenje prijedloga je 5. april 2020. godine.
Dokument o pozivu dostupan je na web stranici SDC promocija istraživanja

Više informacija

Za više informacija o tenderskim procedurama posjetite SIMAP, Švicarsku platformu za javnu nabavku.