Švicarska i Bosna i Hercegovina

Predstavljamo vam švicarski angažman u zemlji u oblasti diplomacije, obrazovanja, kulture i ekonomije.

Švicarska i Bosna i Hercegovina

Program saradnje

Švicarski program saradnje za cilj ima pružanje podrške ekonomskom, društvenom i političkom procesu tranzicije zemlje.

Više o Programu saradnje

Preporuke za putovanja

EDA Vas informiše o sigurnosno-političkim aspektima i stanju kriminaliteta u zemlji. Preporuke za putovanja sadrže informacije o procjeni rizika bezbjednosti putovanja i mjerama opreza.

Preporuke za putovanja