Migracijska kriza u Bosni i Hercegovini

Press releases, 01.02.2021

Švicarska podržava nekoliko humanitarnih projekata čiji je cilj pomoći migrantima, kao i lokalnom stanovništvu u Bosni i Hercegovini

Migraciona kriza u BiH
Migraciona kriza u BiH Migraciona kriza u BiH

Od januara 2018. godine, više od 52.000 migranata su prešli preko Bosne i Hercegovine na svom putu prema EU. Najjače i najdinamičnije migracije su očigledne u gradovima na samoj granici sa Hrvatskom, većinom u Unsko-sanskom kantonu u sjeverozapadnoj BiH. Veliki broj migranata koji su u tranzitu i koji su se zadržali stvorio je ozbiljan izazov za državu sa ograničenim institucionalnim kapacitetima za rješavanje ove situacije. To je dodatno otežano zbog nedostatka smještaja i nedovoljnosti finansijskih resursa. Oko 8.000 migranata trenutno boravi u BiH. Izloženi su višestrukim društvenim rizicima i rizicima u smislu njihove zaštite. Otežan im je pristup čistoj vodi, hrani i osnovnoj zdravstvenoj njezi. Pojava pandemije virusa COVID-19 dodatno je otežala situaciju za sve ljude koji žive u BiH, a rizik od izloženosti zdravstvenom riziku još je veći za migrante. Uslovi u prihvatnim centrima su veoma zabrinjavajući. Ti centri su prepunjeni i zbog toga osnovne zdravstvene mjere, kao što su mjere socijalnog distanciranja, pravilne higijene i samo-izolacije, nisu moguće ili ih je izuzetno teško provoditi.

Odgovor Švicarske

Na osnovu potreba koje je identifikovala Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini, Vlada Švicarske podržava nekoliko humanitarnih projekata čiji je cilj pomoći migrantima, kao i lokalnom stanovništvu. Projekte finansira Odjel za humanitarnu pomoć Švicarske agencije za razvoj i saradnju i Državni sekretarijat za migracije.     

Više informacija u factsheetu Migracijska kriza u BiH (PDF, 3 Pages, 1.2 MB)