Grantovi za male akcije 2021-2024.

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini nudi financijsku podršku za Male akcije koje provode organizacije registrovane u Bosni i Hercegovini, a koje mogu doprinijeti postizanju rezultata u okviru Programa saradnje Švicarske u BiH za period 2021-2024. godine.

Trenutni program se fokusira na sljedeća prioritetna područja:

  1. Lokalna uprava i općinske usluge 
  2. Ekonomski razvoj & zapošljavanje
  3. Zdravlje
  4. Migracije
  5. Umjetnost & kultura

Ambasada će evaluaciju projektnih prijedloga vršiti u dva koraka.

Korak 1

Zainteresovani mogu dostaviti koncept projektnog prijedloga koristeći formular u nastavku na adresu:  sarajevo.smallactions@eda.admin.ch

Prije dostavljanja koncepta, zainteresovani se pozivaju da detaljno prouče kriterije i provjere da li iste ispunjavaju!

Ciljevi portfolija Švicarske razvojne saradnje i migracioni okvir (PDF, 1 Page, 208.7 kB, Bosanski)

Kriteriji za dodjelu grantova za male akcije

Kriteriji za dodjelu grantova u oblasti umjetnosti i kulture

Aplikacija za male grantove (DOCX, 2 Pages, 57.4 kB, Bosanski)

Korak 2

U slučaju pozitivne evaluacije, prijavitelj će biti pozvan da dostavi kompletan projektni prijedlog.

Kompletni projektni prijedlozi će još jednom biti razmatrani prije donošenja konačne odluke o finansiranju.

Kako bi se osigurala efikasna evaluacija projektnih prijedloga, prijaviteljima se preporučuje da koncept  i projektni prijedlog dostave na engleskom jeziku.

Dodjeljivanje financijske podrške po ovoj obavijesti ovisit će od raspoloživosti sredstava.