Vjenčanje planirano u BiH

Vaše vjenčanje/upis Vašeg partnerstva u inostranstvu podliježe zakonima dotične države.

Švicarsko predstavništvo nije nadležno za postupke vezane za lična stanja kod institucija u inostranstvu. Za informacije o uslovima, potrebnim dokumentima i neophodnim formalnostima obratite se službama nadležnim za lična stanja u mjestu sklapanja braka ili upisa partnerstva. Samo te institucije Vam mogu dati obavezujuće informacije.

Posebno se informišite o tome da li Vam je potrebno švicarsko uvjerenje da nema zakonskih smetnji za sklapanje braka ili je dovoljna potvrda o bračnom stanju, te da li su neophodni drugi švicarski dokumenti o ličnim stanjima građana i da li je potrebna ovjera. 

Od 1. januara 2000. godine u Švicarskoj više ne postoji obaveza procedure obajvljivanja najave vjenčanja prije sklapanja braka u nadležnom matičnom uredu.