Powitanie

Powitanie Ambasadora Szwajcarii

©
Ambasador Jürg Burri wita Państwa serdecznie © FDFA

 

Drogie Obywatelki, Drodzy Obywatele!

Jako ambasador mam zaszczyt reprezentować Konfederację Szwajcarską przed rządem polskim. W pełnieniu tej funkcji na co dzień wspiera mnie zmotywowany zespół szwajcarskich i polskich pracowników. Wspólnie realizujemy następujące zadania:

  • Obserwujemy sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną w Polsce, pielęgnujemy kontakty i organizujemy wizyty gości wysokiego szczebla ze Szwajcarii.
  • Świadczymy usługi konsularne oraz udzielamy wsparcia obywatelkom i obywatelom Szwajcarii mieszkającym poza granicami kraju.
  • Wspieramy szwajcarskie firmy we wszelkich wyzwaniach, jakie czekają na nie w Polsce, promujemy działalność małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Zachęcamy obywatelki i obywateli Polski do odkrywania Szwajcarii jako niezwykłego kierunku turystycznego.
  • Za sprawą oficera łącznikowego dbamy o relacje z agencją Frontex i pozostajemy w kontakcie z polskimi organami wymiaru sprawiedliwości.
  • Ponadto pielęgnujemy kontakty między obydwoma krajami w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

Stosunki między Szwajcarią a Polską układają się doskonale. Łączą nas bliskie więzi między narodami, coraz większa wymiana gospodarcza, miłość do ojczyzny oraz ambitne podejście do życia.

Wraz z całą Ambasadą Szwajcarii dokładamy wszelkich starań, aby wspólnie z Państwem wzmocnić rolę Szwajcarii w Polce oraz wspierać i rozwijać nasze wzajemne stosunki.

Z poważaniem

Jürg Burri